top of page

Proces berliński: nowe otwarcie w stosunkach Unia Europejska - Bałkany Zachodnie

17 lipca br., o godz. 17:00 w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu odbyła się konferencja poświęcona Procesowi berlińskiemu, który dotyczy wspierania integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.


Okazją do zorganizowania konferencji był Szczyt Bałkanów Zachodnich, który odbył się w Poznaniu w dniach 4-5 lipca i który podsumował półroczną prezydencję Polski w Procesie berlińskim.


W wydarzeniu uczestniczyli: dr Magdalena Rekść z Centrum Naukowo-Badawczego Uniwersytetu Łódzkiego "Bałkany na przełomie XX/XXI w.", dr Lukas Vomlela z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie oraz Amanda Murańska - doktorantka Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Eksperci poruszyli wiele ważnych tematów, przybliżając uczestnikom tematykę bałkańską i wyjaśniając procesy zachodzące w samym regionie, jak i w relacjach tamtych państw z Unią Europejską.


Poruszono temat integracji ze Wspólnotą w kontekście wewnętrznych problemów państw byłej Jugosławii, jak i trudności z którymi mierzy się obecnie UE. Dr Vomlela skupił się na Bośni i Hercegowinie jako państwie o specyficznym ustroju politycznym, w którym skupiają się - jak w soczewce - problemy całego regionu. Amanda Murańska zwróciła z kolei uwagę na problem bałkańskiego separatyzmu, który jest jedną z kluczowych przeszkód w procesie integracji z UE. Poruszono także temat samego nastawienia tamtejszej klasy politycznej i całego społeczeństwa do akcesji ze Wspólnotą


Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za przybycie i owocne spotkanie.

5 wyświetleń

Comments


bottom of page