top of page

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka


📣10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. 👉Tego dnia w 1948 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – kluczowy dokument wyznaczający międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka. 👉Pomimo tego, że Deklaracja została przyjęta 72 lata temu, prawa człowieka w dalszym ciągu są łamane w wielu miejscach na świecie. Co więcej, pandemia COVID-19 postawiła społeczność międzynarodową przed nowymi wyzwaniami w tym obszarze. Bezprecedensowy kryzys zdrowotny bywa wykorzystywany jako pretekst do ograniczania praw człowieka, w tym osób najsłabszych oraz żyjących w strefach konfliktów zbrojnych. Dlatego tematem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka jest zapewnienie, by po pandemii prawa człowieka były przedmiotem szczególnej troski i fundamentem lepszej przyszłości. 👉Polska w sposób priorytetowy traktuje konieczność ochrony praw człowieka, w tym szczególnie upomina się o prawa najsłabszych. Pomimo ograniczeń związanych z trwającą pandemią, rok 2020 owocował zatem w wiele inicjatyw na rzecz praw człowieka podejmowanych przez Polskę, które będą kontynuowane w kolejnych latach. 👉W bieżącym roku oraz w dwóch kolejnych latach nasz kraj – z racji członkostwa w Radzie Praw Człowieka ONZ – ma ku temu szczególną sposobność. Polska wykorzystuje swoje członkostwo w Radzie do podejmowania konsekwentnych działań na rzecz pełnej realizacji praw człowieka, w tym szczególnie praw dzieci, osób z niepełnosprawnościami czy należących do mniejszości religijnych.

Źródło zdjęcia: MSZ

1 wyświetlenie

コメント


bottom of page