top of page

Konkurs na komiks-kolorowankę "Oczami Powstańca"

Sierpień 1944 roku, walcząca Warszawa. Przenieś się w czasie do tamtych bohaterskich dni i spójrz na nie oczami Powstańca. Jego historię zilustruj w postaci komiksu.


Na zwycięzców czekają cenne nagrody w postaci cyfrowych tabletów do rysowania. Dodatkowo, najlepsza praca zostanie wydana drukiem!


Serdecznie zapraszamy do udziału amatorów rysunku w wieku 11-21 lat.

Konkurs trwa od 23 września do 7 grudnia br.


Szczegóły dotyczące konkursy zawiera poniższy regulamin:

Regulamin konkursu komiksowego „Oczami Powstańca”

 1. Organizatorem jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu

 2. Konkurs skierowany jest do amatorów, w wieku 11-21 lat

 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny

 4. Konkurs trwa od 23 września 2019 r. do 7 grudnia 2019 r.

 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do dnia 7 grudnia 2019 r. prac wraz z wypełnionym zgłoszeniem na adres Organizatora: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 22, 45-060 Opole. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę!

 6. Praca rozumiana jest jako czarno-biały komiks (szkic), w formie kolorowanki, przygotowany w formacie A5, o objętości 20 stron. Dopuszcza się dowolną liczbę kadrów komiksowych na stronę. Tematem przewodnim jest Powstanie Warszawskie

 7. Prace można nadsyłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora

 8. Autor pracy zgłoszonej do konkursu oświadcza, że przysługuje mu względem ww. pracy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie

 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 grudnia 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone w tym samym dniu na Facebooku Organizatora

 10. Organizator przewiduje nagrodzenie autorów trzech najlepszych prac (I, II i III miejsce)

 11. Nagrodami w konkursie są cyfrowe tablety do rysowania (I miejsce - tablet o wartości ok. 1000 zł, II miejsce - tablet o wartości ok. 700 zł, III miejsce - tablet o wartości ok. 500 zł). Najlepsza praca zostanie wydana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu, w formie papierowej, z zachowaniem nazwiska autora i stanowić będzie materiał promocyjny, kolportowany w związku z realizacją zadań projektowych Organizatora

 12. Nagrody należy odebrać osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, do dnia 31 grudnia 2019 r. Konkurs jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

 13. Organizator nie zwraca nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo wykorzystania najlepszych z nich

 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wszelkich rozstrzygnięć dokonuje Organizator

Formularz zgłoszeniowy

Imię:

Nazwisko:

Wiek:

Adres zamieszkania:

Tytuł pracy:

Oświadczenie dotyczące praw autorskich:


9 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page