top of page

Konferencja "Oblicza polskiej transformacji"25 czerwca br. odbyła się konferencja "Oblicza polskiej transformacji", którą RODM Opole współorganizował z Wojewódzką Biblioteką Publiczną. Prelegenci spojrzeli na obrady Okrągłego Stołu i późniejszy proces demokratyzacji w Polsce z punktu widzenia historyka, działacza demokratycznej opozycji i przedsiębiorcy, który początkiem lat. 90. XX wieku rozpoczynał własną działalność gospodarczą.

Dr Przemysław Ruchlewski z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku wprowadził uczestników w zasadniczy wątek debaty, przedstawiając w jaki sposób ewoluowały relacje pomiędzy władzą a społeczeństwem. Komuniści, którzy początkowo występowali z pozycji siły, z czasem -  w wyniku zmian wewnętrznych, ale także geopolitycznych - przystąpili do dialogu. Dzięki temu udało się podczas Okrągłego Stołu osiągnąć porozumienie, które owszem - nie było pozbawione wad - ale pozwoliło na pokojowy proces demokratyzacji. Z perspektywy czasu należy to traktować jako ogromny sukces. Prof. Grzegorz Francuz Uniwersytetu Opolskiego podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z okresu działalności w opozycji demokratycznej we Wrocławiu, które uatrakcyjnił pokaz archiwalnych zdjęć okraszonych anegdotami. Z kolei Pan Zygmunt Szulc - właściciel firmy Explomet - opowiedział o własnych doświadczeniach z rozwijaniem firmy w okresie kształtowania się gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Konferencję zakończyła niezwykle ciekawa dyskusja, w której zwrócono uwagę na bilans demokratycznych przemian w Polsce i problem podziału społeczeństwa na tych, którzy na wspomnianych zmianach zyskali i tych, którzy niestety stracili.


Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w wydarzeniu!


6 wyświetleń

Commentaires


bottom of page