„Europa Środkowa oraz bliżsi i dalsi sąsiedzi Polski”


W najbliższą środę zapraszamy Państwa na konferencję, podczas której omówione zostaną procesy integracyjne i dezintegracyjne w obszarze Europy Środkowej.

W wydarzeniu udział wezmą: Dr Marek Natusiewicz - Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka Dr Łukasz Lewkowicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Europy Środkowej Dr Stanisław Aleksander Niewiński - Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu

Bądźcie z nami online! #RODMonline #RODMOpole

0 wyświetlenia