top of page

Dorobek Grupy Wyszehradzkiej, a Polska Prezydencja


W konferencji wezmą udział:

Dr Lukáš Vomlela - Uniwersytet Śląski w Opavie,

Prof. Piotr Bajda - Uniwersytet im. kard. Stefana Wyszyńskiego,

Marcin Bąk - Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka,

Dr Łukasz Lewkowicz - Instytut Europy Środkowej/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy1 wyświetlenie

Comments


bottom of page