top of page

A mowa o Tadeuszu Kościuszce

Zapraszamy Państwo do obejrzenia rozmowy z doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Opolskiego Markiem Białokurem. Rozmowa dotyczy miejsca generała Tadeusza Kościuszki w panteonie polskich bohaterów narodowych.
4 wyświetlenia

Comments


bottom of page