top of page

30. rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej


Grupa Wyszehradzka obchodzi dzisiaj 30. rocznicę powstania. 15 lutego 1991 r., prezydenci Polski i Czechosłowacji oraz premier Węgier podpisali na zamku w Wyszehradzie na Węgrzech Deklarację o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej. W 2000 roku powstał Międzynaro,dowy Fundusz Wyszehradzki, który ufundował dotychczas ponad 2 tysiące stypendiów oraz wsparł realizację blisko 6 tysięcy projektów organizacji pozarządowych, samorządów, naukowców i artystów przede wszystkim w naszych 4 państwach, ale także w krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich.


1 wyświetlenie

Comments


bottom of page