top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu powstał 1 lipca 2016 r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – 2016-2018” .

LOREM IPSUM

bottom of page